Lighting for Industrial

Lighting for Industrial

LED High bay is made for Industrial use like manufacturer, factory, warehouse etc. When your work place required more higher ceiling you need to use an industrial lighting. High bay led can bright on your work or store areas and it has reliable light provide more safety for worker, its durable water and dust proof lighting case so you can count on it for years and forgot about yearly maintenance.

โคมไฟไฮเบย์ หรือ โคมไฟโรงงาน โคมไฟ led ชนิดนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในสถานที่มีเพดานสูง เช่น โรงงาน โกดังเก็บสินค้า โคมไฟสำหรับโรงงานโดยเฉพาะตัวนี้สามารถส่องสว่างโรงงานได้ทั้งในพื้นที่ทำงาน (working area) และ พื้นที่เก็บสินค้า (store area) ให้ความสว่างและความปลอดภัยในขณะทำงาน และยังทนทานต่อน้ำและฝุ่น มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน